Dưỡng môi (Lips Care)

 Gel Dưỡng Môi Skinna  Gel Dưỡng Môi Skinna
285,000₫
 Serum Tái Tạo Môi Lip Peel Skinna  Serum Tái Tạo Môi Lip Peel Skinna
249,000₫